Dům Tugendhat je nejvýraznější dochovanou realizací Ludwiga Miese van der Rohe v Evropě. Dům prošel v letech 2010–2012 kompletní restaurací a nyní je otevřen jako instalovaná památka moderní architektury veřejnosti.

Ke dvacátému výročí zápisu vily Tugendhat na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO jsme připravili update její prezentace v online prostředí. Jako první prošel revizí vizuální podoby, uživatelského rozhraní a technického řešení web vily. Jeho nová generace zpřístupňuje dům a dění kolem něj ve virtuálním světě. Splňuje současné nároky na responzivitu a zároveň zachovává dostupnost obsahové náplně původních stránek. Jeho vizuální jazyk odkazuje za pomoci současných nástrojů k principům modernismu a upřednostňuje funkci před formálními trendy.

www.tugendhat.eu

Vizuální identitu komunikace vily Tugendhat utváříme a rozvíjíme už od roku 2009, kdy jsme navrhli její nový logotyp. Z průběhu rekonstrukce jsme prostřednictvím webového speciálu přinášeli fotografické reporty z aktuálního dění. Dlouhodobě spolupracujeme na publikační řadě Studijního a dokumentačního centra vily Tugendhat.