Conception: Marek Jan Štěpán
Layout: Zdeněk Tuka
Typesetting & prepress: Milena Havlíčková
Publisher: Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích
ve spolupráci s Ateliérem Štěpán, s. r. o.
Print: Tiskárna Matula, náklad: 500 kusů
2016