Mikulčice-průvodce, svazek II.

Lumír Poláček

Conception: Lumír Poláček, David Židlický
Layout: Zdeněk Tuka
Typesetting & prepress: Milena Havlíčková, Zdeněk Tuka
Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Print: Tiskárna Helbich, a. s., náklad: 1 500 kusů
2016