Příběh objevování velkomoravských Mikulčic 1954–1968

Lumír Poláček

Obrazové materiály, které vyprávějí příběh archeologického výzkumu v Mikulčicích od jeho počátků v polovině minulého století, nás svou sílou a hloubkou samy vedly při hledání vhodného grafického a technologického řešení. Vybrané materiály, druh vazby i formát publikace se řídí prostou snahou dát co nejlépe vyniknout kvalitám různorodého obsahu – od historických map a leteckých snímků až po fotografické momentky z rukou výzkumníků. Typografická úprava je specifická svým přístupem k popiskům, které tvoří většinu textového obsahu knihy, a čerpá volnou inspiraci z autentických plánů a pracovních dokumentů. Otevřený hřbet umožňuje knihu zcela otevřít na libovolné dvoustraně a nechat se nerušeně unášet atmosférou velkého objevování tohoto výjimečného místa.

Conception: Lumír Poláček, Zdeněk Tuka, David Židlický
Layout: Zdeněk Tuka
Typesetting & prepress: Milena Havlíčková, Zdeněk Tuka
Publisher: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Print: Tiskárna Helbich, a. s.
Paper: Symbol Tatami Ivory & Materica Gesso, Fedrigoni
2018