Gros aktivit Energetického a průmyslového holdingu se soustřeďuje na bezpečné skladování a spolehlivý tok zemního plynu a nízkoemisní výrobu elektrické energie. EPH zaměstnává ve svých provozech více než dvacet pět tisíc lidí v osmi evropských zemích.

Pro EPH a řadu jejích dceřiných společností dlouhodobě rozvíjíme komplexní vizuální i obsahovou identitu, vytváříme webové prezentace včetně copywritingu a navrhujeme nástroje reportingu. Na míru připravujeme vlastní obrazový materiál pro všechny tyto kanály.

Team: Milena Havlíčková, Barbora Pokorná, Magdalena Selingerová, Marcela Schneiberková, Tomáš Kopr, Zdeněk Tuka, Jan Vala, David Židlický

EPH Sustainability Report 2017 Review