Usnadnit veřejnosti přístup k informacím a zpřehlednit strukturu a pracovní náplň vědecké instituce. To jsou ve zkratce východiska nové webové prezentace Archeologického ústavu AV ČR v Brně. Ve spolupráci s interní realizační skupinou vznikl komunikační nástroj který funkčně navazuje na update vizuální identity z předchozího roku. Svojí čistotou a přehledností se snaží otevřít cestu ke komplexním tématům moravské archeologie.

www.arub.cz