ARÚB je významnou vědeckou institucí působící na Moravě a v českém Slezsku. Zastřešuje mimo jiné tři samostatná výzkumná střediska na archeologických nalezištích světového významu.

Pro jedno z těchto pracovišť, Výzkumnou základnu v Mikulčicích, jsme v roce 2015 vyvinuli svébytný vizuální styl a webovou prezentaci. Na tuto spolupráci pak navázala řada projektů, mimo jiné návrh odborných a popularizačních řad i sólových publikací.

Zatím poslední společnou realizací bylo vytvoření nové vizuální identity ústavu v roce 2020. Prezentaci jsme postavili na jednotícím principu — skládání fragmentů. Proces postupného utváření celkového obrazu je paralelou k pracovním postupům v archeologii. Nekompletnost znaků nechává prostor představivosti pozorovatele a vyděluje komunikaci z vizuálního šumu, kterým jsme obklopeni.